100% DoD

Depth of Discharge (DoD) verwijst naar de maximale hoeveelheid opgeslagen energie die uit een batterij kan ontladen worden. Dit is belangrijk omdat vele systemen niet volledig ontladen kunnen worden. De meeste batterijsystemen hebben een DoD die lager ligt dan 100%. Onze systemen hebben een DoD van 100%.

Odoo • Tekst en afbeelding

8000 Cycli

Wanneer een batterijsysteem eenmaal volledig opgeladen en ontladen is, spreekt men van een cyclus. In praktijk kan een cyclus bestaan uit meerdere keren gedeeltelijk laden en ontladen. De levensduur van een batterij wordt uitgedrukt in het aantal volledige cycli die een batterijsysteem kan uitvoeren. Onze systemen hebben een levensduur van 8000 cycli.

Maximum 1C

De C-rate geeft aan hoe snel een opslagsysteem geladen en ontladen kan worden. 1 C betekent dat het systeem volledig kan laden en ontladen in 1 uur. Hoe lager de C-rate, hoe langer de levensduur van de batterij. Onze systemen hebben een C-rate van maximum 1C.

Odoo • Tekst en afbeelding

Laagste prijs per kWh

Met een levensduur van 8000 cycli hebben onze systemen een verwachte levensduur tot 30 jaar, waardoor we de laagste prijs per bruikbare kWh hebben.

Actieve Batterij Optimizer

Voor de goede werking van een batterij, moeten alle cellen eenzelfde voltage hebben. Iedere cel is verschillend en moet op eenzelfde niveau gebracht worden. Bij passieve balancering worden alle cellen naar het laagste niveau gebracht d.m.v. een weerstand. Hierdoor wordt het overschot verspild. Actieve Batterij Optimizing zal het teveel in de hoogste cel naar de laagste cel laten vloeien, ook tussen batterijmodules. Deze methode heeft amper verliezen en is het meest efficiënt.

Onze systemen zijn de enige in de markt met Actieve Batterij Optimizer.

Odoo • Tekst en afbeelding